eye icon

Звичайна версія сайту

Прозорість.

Відповідальність.

Професіоналізм.

instagram facebook youtube linkedin
x

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» НА СТОРОЖІ БЕЗПЕЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

close

Прозорість. Відповідальність. Професіоналізм

СТРАХОВА КОМПАНІЯ КВОРУМ

Головна / Компанія

Новини


Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

 

15 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

 

1. Страховик за перші три квартали 2021 року зібрав 55,656 млн грн валових премій, що на 66,74% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Агентство зазначає, що такий значний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах карантинних обмежень, зумовлених пандемією коронавірусу, заслуговує позитивної оцінки. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 70,36% до 34,416 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2021 року фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 61,84%. Основний акцент в аналізованому періоді Товариство, як і раніше, робило на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів і вантажобагажу, на яке за підсумками діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року припадало 99,41% валових премій.

 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

55 656

33 378

22 278

66,74%

2

від страхувальників фізичних осіб

34 416

20 202

14 214

70,36%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,84%

60,52%

1,32 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

16 502

13 357

3 145

23,55%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

29,65%

40,02%

-10,37 п.п.

-

8

Чисті премії

39 154

20 021

19 133

95,56%

9

Зароблені страхові премії

38 327

19 726

18 601

94,30%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

14 979

5 887

9 092

154,44%

11

Страхові виплати і відшкодування

9 294

5 022

4 272

85,07%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

16,70%

15,05%

1,65 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 688

5 765

9 923

172,12%

14

Рентабельність власного капіталу

29,66%

16,08%

13,58 п.п.

-

 

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 23,55%: з 13,357 млн грн до 16,502 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 10,37 п.п. до 29,65%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували істотні темпи приросту. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 95,56% до 39,154 млн грн, а зароблені премії – на 94,30% до 38,327 млн грн.

 

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Страховиком, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшився на 85,07% до 9,294 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,05% до 16,70%, або на 1,65 п.п.

За результатами діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Страховик істотно наростив фінансові результати та збільшив рентабельність. Так, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» виріс в 2,54 рази до 14,979 млн грн, чистий прибуток –  в 2,72 рази до 15,688 млн грн, а рентабельність власного капіталу – на 13,58 п.п. до 29,66%.

 

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи виросли на 37,09% до 62,070 млн грн;
  • Власний капітал показав приріст на 42,18% до 52,885 млн грн;
  • Зобов’язання збільшились на 13,68% до 9,185 млн грн;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 90,11% до 29,265 млн грн.

 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (575,78%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (318,62%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

62 070

45 277

16 793

37,09%

2

Власний капітал

52 885

37 197

15 688

42,18%

3

Зобов’язання

9 185

8 080

1 105

13,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

575,78%

460,36%

115,42 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

29 265

15 394

13 871

90,11%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

47,15%

34,00%

13,15 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

318,62%

190,52%

128,10 п.п.

-

 

 

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєве зростання показників ділової активності;
  • Хороші показники дохідності;
  • Дуже високий рівень капіталізації (575,78%);
  • Дуже висока забезпеченість високоліквідними активами (318,62%).

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Контакти


Горяча лінія:
067-57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
office@kvorum.kiev.ua
Товариство з додатковою відповідальністю « Страхова компанія «КВОРУМ»
Код ЄДРПОУ 38730427