eye icon

Звичайна версія сайту

Прозорість.

Відповідальність.

Професіоналізм.

instagram facebook youtube linkedin
x

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» НА СТОРОЖІ БЕЗПЕЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

close

Прозорість. Відповідальність. Професіоналізм

СТРАХОВА КОМПАНІЯ КВОРУМ

Головна / Компанія

Новини


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТДВ «СК «КВОРУМ»

щодо страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) під час воєнного стану в Україні

 

24.02.2022 року Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України введено воєнний стан.

Незважаючи на воєнний стан, з метою забезпечення страхового захисту та підтримки клієнтів за договорами добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (далі -Договір), ТДВ «СК «КВОРУМ» (далі – Компанія) повідомляє, що за Договорами, укладеними з 01 квітня 2022 року здійснюються виплати страхового відшкодування за наступними ризиками на ваш вибір (згоду):

1. за всіма військовими та пов’язаними з ними ризиками:

- мародерство під час транспортування та зберігання вантажу в авто та на представництві перевізника;

- знищення (повне або часткове) вантажу під час перевезення або зберігання на представництві;

- втрата вантажу в наслідок окупації міста де знаходиться вантаж на представництві;

- захоплення, повне або часткове знищення або втрата вантажу під час перевезення у результаті бойових дій, дій влади, або дій окупаційних військ.

- зобов’язання Компанії щодо виплати страхового відшкодування встановлюється у межах отриманих збитків.

Страховий тариф встановлюється у розмірі 1 % від заявленої вартості страхування майна.

Такі умови страхування будуть діяти на всій території України, окрім тимчасово окупованої території та АР Крим.

 

2. за всіма ризиками, крім військових та пов’язаних з ними ризиків:

- страховий тариф у розмірі 0,4 % від страхової суми;

- страхові тарифи за генеральними договорами добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) є незмінними на строк їх дії та розповсюджуються  на кожне окреме перевезення за разовим договором страхування, який є додатком до генерального договору;

- максимально можливу страхову суму в розмірі 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн., але не більше вартості такого вантажу;

- зобов’язання Компанії щодо виплати страхового відшкодування встановлюється у межах отриманих збитків, але не більше 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн.;

Такі умови страхування будуть діяти на всій території України, окрім тимчасово окупованої території та АР Крим.

 

УВАГА ! Договір добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з страховим тарифом 1% від заявленої вартості страхування та виплатою страхового відшкодування за всіма ризиками, буде діяти до офіційного скасування воєнного стану в Україні.

Після скасування воєнного стану будуть повернуті ті умови і тарифи на страхування, що діяли до 01 квітня 2022 року.

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

    12 квітня 2022 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 2021 рік.

    1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за чотири квартали 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виріс на 55,19% до 76,952 млн грн. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 59,47% до 47,615 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками 2021 року фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 61,88%.

 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

2021 рік

2020 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

  Брутто-премії, всього, в т.ч.

76 952

49 586

27 366

55,19%

2

  від страхувальників фізичних осіб

47 615

29 859

17 756

59,47%

3

  від перестрахувальників

0

0

-

-

4

  Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,88%

60,22%

1,66 п.п.

-

5

  Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

  Страхові платежі, відправлені перестраховикам

21 676

19 222

2 454

12,77%

7

  Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

28,17%

38,77%

-10,60 п.п.

-

8

  Чисті премії

55 276

30 364

24 912

82,04%

9

  Зароблені страхові премії

54 839

30 246

24 593

81,31%

10

  Фінансовий результат від операційної діяльності

16 783

8 162

8 621

105,62%

11

  Страхові виплати і відшкодування

13 080

7 691

5 389

70,07%

12

  Співвідношення між виплатами і брутто-     преміями

17,00%

15,51%

1,49 п.п.

-

13

  Чистий прибуток

12 558

7 407

5 151

69,54%

14

  Рентабельність власного капіталу

25,24%

19,91%

5,33 п.п.

-

   

    2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2021 року становили 21,676 млн грн, що на 12,77% перевищило їх обсяг за 2020 рік. Враховуючи більші темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 10,60 п.п. до 28,17%.

    Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували істотні темпи приросту. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 82,04% до 55,276 млн грн, а зароблені премії – на 81,31% до 54,839 млн грн.

    3. ТДВ «СК «КВОРУМ» за 12 місяців 2021 року виплатило своїм клієнтам 13,08 млн грн страхових відшкодувань, що на 70,07% перевищило обсяг виплат за 2020 рік. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,51% до 17,00%, або на 1,49 п.п.

    За результатами діяльності впродовж чотирьох кварталів 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Страховик істотно наростив фінансові результати та збільшив рентабельність. Так, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» виріс більш ніж удвічі до 16,783 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 69,54% до 12,558 млн грн. При цьому, рентабельність власного капіталу виросла на 5,33 п.п. до 25,24%.

    4. В період з 01.01.2021р. по 01.01.2022р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували висхідну динаміку
  • Активи виросли на 48,61% до 67,284 млн грн;

  • Власний капітал показав приріст на 33,76% до 49,755 млн грн;

  • Зобов’язання збільшились на 116,94% до 17,529 млн грн;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 133,01% до 35,870 млн грн.

    Таким чином, станом на початок 2022 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (283,84%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (204,63%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

 

#

Показники

 01.01.2022 

 01.01.2021 

Зміна

Темп приросту, %

1

  Активи

67 284

45 277 22 007 48,61%

2

  Власний капітал

49 755

37 197 12 558 33,76%

3

  Зобов’язання

17 529

8 080 9 449 116,94%

4

  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

283,84%

460,36% -176,52 п.п. -

5

  Грошові кошти та їх еквіваленти

35 870

15 394 20 476 133,01%

6

  Частка грошових коштів в активах страховика

53,31%

34,00% 19,31 п.п. -

7

  Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

204,63%

190,52% 14,11 п.п. -

 

    5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.01.2022 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

    Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 2021 рік, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєве зростання показників ділової активності;
  • Хороші показники дохідності;
  • Дуже високий рівень капіталізації (283,84%);
  • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (204,63%).

    Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією військового стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» повідомляє.

До припинення чи скасування воєнного стану в Україні на законодавчому рівні виплати страхового відшкодування призупиняються щодо договорів страхування, за якими страхувальниками є:

- громадяни Російської Федерації/ Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах. Зазначене обмеження не застосовується при підтверджені проживання на території України на законних підставах (посвідка на проживання ) ;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), яких є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадяни Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

Законодавчі акти, за якими встановлено вказані вище умови:

- Постанова Кабінету міністрів України від 3 березня 2022р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» зі змінами та доповненнями подивитись

- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 31.03.2022 року № 714/413-07 подивитись

Постанова Національного Банку України від 24 лютого 2022р. №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зі змінами та доповненнями подивитись

Контакти


Горяча лінія:
067-57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
office@kvorum.kiev.ua
Товариство з додатковою відповідальністю « Страхова компанія «КВОРУМ»
Код ЄДРПОУ 38730427